SERVEIS

Anàlisi i recerca

Diagnosis de les desigualtats de gènere en diversos àmbits. Anàlisi de l’impacte de gènere de diferents fenòmens socials.

Avaluació

Avaluació de programes i polítiques públiques. Eines per a la mesura de l’impacte de gènere de les polítiques.

Formació i acompanyament

Cursos, tallers, conferències, clubs de lectura. Amb materials propis orientats a la implementació i a necessitats específiques.

Plans d’igualtat interns

Diagnosis i plans per a administracions públiques, entitats i empreses. Mesures a mida i acompanyament a la implementació.

Planificació de polítiques públiques

Polítiques d’igualtat per a l’administració pública, a partir d’estudis de context i elaboració de sistemes d’indicadors propis.

Indicadors i visualització de dades

Sistemes d’indicadors amb perspectiva de gènere, i visualització de dades en línia a través de gràfics interactius i/o infografies.

PROJECTES DESTACATS