EQUIP

Mireia Duran Brugada

Llicenciada en Sociologia i Postgraduada en Gènere i Igualtat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és sòcia treballadora i consultora a Quotidiana, desenvolupant tasques de coordinació de projectes. La seva tasca es centra en  l’elaboració de plans d’igualtat interns en administracions, empreses i entitats aterrant la perspectiva de gènere a les necessitats pròpies de cada organització. En aquest mateix àmbit, desenvolupa formacions i acompanyaments. Anteriorment ha treballat com a investigadora de camp per a la Fundació Carles Pi i Sunyer en el marc de l’Observatori de Govern Local i l’empresa GESOP, Gabinet d’Estudis Socials.

Silvia Carrillo Gómez

Graduada en Ciències Polítiques i de l’administració (UPF), màster interuniversitari en estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i títol d’experta en Analista de dades per a l’anàlisi política i la gestió pública (UB). Actualment és sòcia treballadora, consultora i coordinadora de projectes a Quotidiana. La seva tasca es centra en l’elaboració de diagnosis de gènere, planificació de polítiques públiques i anàlisi de dades amb perspectiva de gènere, així com plans d’igualtat. Prèviament ha estat investigadora i coordinadora de la línia d’investigació Ciutats i Persones de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, especialitzada en gènere.

Júlia Bolao Alberny

Graduada en Ciències Polítiques i de l’administració (UPF) i postgraduada en Violències Masclistes (UAB). Actualment és treballadora consultora a Quotidiana, desenvolupant tasques de coordinació i desplegament de projectes d’igualtat. La seva tasca es centra en la recerca i anàlisi de dades amb perspectiva de gènere i l’elaboració de plans d’igualtat interns. Així mateix, està especialitzada en la formació i acompanyament a entitats i ens locals. Anteriorment ha treball com a investigadora social i com a tècnica de projectes d’igualtat, entre altres.

SÒCIES COL·LABORADORES

Marta Cels

Sòcia

Monika Francisco

Sòcia. Disseny gràfic

Maria Freixenet

Sòcia

Èrica Gàlvez

Sòcia. Xarxes socials

Laia Ramos

Sòcia