Índex de Bretxa de Gènere (GGI) WEF 2018

L’índex de Bretxa o disparitat de gènere (Gender Gap Index) quantifica la magnitud de les disparitats de gènere amb una orientació consonant a la finalitat d’aquesta entitat: el creixement econòmic. L’índex fa un seguiment del progrés d’aquestes escletxes al llarg del temps, centrant-se específicament en quatre àmbits, que disposen del seu propi subíndex: salut i supervivència, assoliment educatiu, participació i oportunitats econòmiques i empoderament polític. A partir del progrés mesurat anualment des de 2006, prediu que són necessaris 170 anys per a fer desaparèixer la bretxa de gènere en aquest àmbit.
L’informe 2018 cobreix 144 països. Aquest any, Espanya, se situa en el lloc 29 del rànking mundial que estableix aquest índex, éssent Islàndia el país amb menor bretxa de gènere.
Per a conèixer els detalls, els resultats i la metodologia d’aquest índex, consulteu aquest enllaç: https://www.weforum.org/reports?utf8=%E2%9C%93&query=global+gender+gap+report

Si t'ha agradat, comparteix-ho
DADES RELACIONADES
No hi ha resultats per mostrar
ANUARIS I RECULLS DE DADES