Índex de desigualtat de gènere, PNUD

El Gender Inequality Index, realitzat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, en paral.lel a d’altres indicadors rellevants per al gènere com l’Índex de Desenvolupament Relatiu al Gènere. A partir del concepte marc del desenvolupament humà, el GII en mesura les desigualtats de gènere en tres aspectes importants: la salut reproductiva (mesurada per la taxa de mortalitat materna i les taxes de natalitat dels adolescents); l’empoderament (mesurat a través de la participació parlamentària i l’asoliment educatiu secundari) i, finalment, la participació al mercat de treball.
Així, l’GII vol emfasitzar els costos per al desenvolupament humà de la desigualtat de gènere: com més alt sigui el valor GII, més disparitats entre homes i dones i més pèrdua per al desenvolupament humà.
El darrer informe del GII inclou 159 països. Espanya ocupa el lloc 27è del rànking generat per aquest indicador. El país guanyador en aquest raking és Noruega.
Per a conèixer els detalls, els resultats i la metodologia d’aquest índex, consulteu aquest enllaç:
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

Si t'ha agradat, comparteix-ho
DADES RELACIONADES
No hi ha resultats per mostrar
ANUARIS I RECULLS DE DADES