Índex d’igualtat de gènere (GEI), 2019. Unió Europea (EIGE)

L’Índex d’Igualtat de Gènere (Gender Equality Index) dut a terme per l’Institut Europeu per a la Iguatlat de Gènere, avalua l’impacte de les polítiques d’igualtat de gènere a la Unió Europea i els Estats Membres al llarg del temps. Està construït considerant sis àmbits: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut. A més hi ha dos àmbits satèl·lit, on no es miren desigualtats entre homes i dones: la violència contra la dona i la desigualtat interseccional –àmbit per al qual encara no hi ha dades-. Cada àmbit té un índex propi, que pot se consultat i comparat. La selecció d’aquests àmbits i dels seus corresponents subàmbits està basada en la prioritat de la política de la UE sobre la igualtat de gènere. L’escala de mesura d’aquest índex va del 0 al 100.
El darrer any disponible, Espanya té una puntuació de 53,6, per sobre de la mitjana de la UE, que és de 52,9. Això col.loca el país en 12a posició. Els àmbits en que puntua millor són salut i diners ¡ els que puntua pitjor són temps i poder.
Per a conèixer amb major detall la metodologia d’aquest índex consulteu aquest enllaç: http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
Us recomanem que exploreu la seva web, interactiva, molt intuïtiva i complerta.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
DADES RELACIONADES
No hi ha resultats per mostrar
ANUARIS I RECULLS DE DADES