Quotidiana > Observatori > Comunicació > Persones que han comprat a través de Internet en els ultims 3 mesos, segons sexe. Catalunya, 2011-2021
ANUARIS I RECULLS DE DADES