Quotidiana > Observatori > Entorn > Població amb privació material severa per sexe i edat. Catalunya, 2022
ANUARIS I RECULLS DE DADES