Quotidiana > Observatori > Salut > Consum d’alcohol, segons sexe. Catalunya, 2021.
ANUARIS I RECULLS DE DADES