Quotidiana > Observatori > Salut > Presència d’alguna discapacitat, segons sexe i edat. Catalunya, 2021
ANUARIS I RECULLS DE DADES