Quotidiana > Observatori > Salut > Interrupcions voluntàries d’embaràs de forma legal, segons nivell d’estudis. Catalunya 2021
ANUARIS I RECULLS DE DADES