Quotidiana > Observatori > Ciutadania > Intenció de vot en unes hipotètiques eleccions catalanes, segons sexe. Catalunya, 2022
ANUARIS I RECULLS DE DADES