Quotidiana > Observatori > Ciutadania > Llengua habitual a casa, segons sexe. Catalunya, 2022
ANUARIS I RECULLS DE DADES