Quotidiana > Observatori > Ciutadania > Ubicació a l’escala esquerra-dreta, segons sexe. Catalunya, 2022
ANUARIS I RECULLS DE DADES