Quotidiana > Observatori > Salut > Interrupcions voluntàries d’embaràs de forma legal, segons edat. Catalunya 2021
ANUARIS I RECULLS DE DADES