Quotidiana > Observatori > Ciutadania > La ciutadania davant la política
Ciutadania

La ciutadania davant la política

L’interès per la política està marcada per unes diferències de gènere que malgrat els canvis socials i econòmics esdevinguts, com ara l’increment de dones al mercat laboral o el seu augment del nivell educatiu fins a nivells superiors als masculines en les generacions més joves, encara persisteixen. Per explicar aquestes diferències és important tenir en compte els rols de gènere que durant dècades s’han assignat a cada sexe, és a dir, com des d’aquesta socialització de gènere, a les dones se les ha promogut un rol polític més inactiu, mentre que els homes han estat els protagonistes de la esfera política i pública. Per altra banda, la pròpia pregunta podria implicar un biaix de gènere en la seva formulació, ja en general són les dones les que participen més i tenen una major implicació en temes socials a l’àmbit local, però alhora són elles les que tenen un menor interès en temes polítics. Qüestió que pot estar relacionada amb la forma del que socialment s’entén per política, i que com a conseqüència d’aquesta interpretació social, les dones manifestin tenir poc interès en la política, encara que estiguin interessades per temes concrets com els serveis públics, la violència masclista, etc., és a dir, temes igualment tractats des de la política però fora de la concepció rígida del que s’entén per tal.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES