Quotidiana > Observatori > Ciutadania > Les dones s’informen menys sobre la política?
Ciutadania

Les dones s’informen menys sobre la política?

El 68,3% dels homes i el 58,9% de les dones, consideren que es troben molt o bastant informats/des sobre política. Per contra, el 31,3% dels homes i el 40,4% de les dones consideren que es troben poc o gens informats/des sobre política. Així, elles senten que estan menys informades que ells. De fet, aquest indicador té molt a veure amb el rol tradicional que s’ha assignat a les dones, com a persones centrades en la cura, en la cosa domèstica i privada, i no aptes per a comprendre ni participar de la cosa pública i política. Aquesta desvinculació es reprodueix en altres indicadors d’implicació política, com per exemple en el fet que les dones llegeixen en molta menor mesura els diaris que els homes, o que mostren menor interès per la política. 

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES