Quotidiana > Observatori > Salut > Medicació i automedicació
Salut

Medicació i automedicació

Hi ha més dones que prenen medicaments que no pas homes. A partir dels quinze, gairebé 6 de cada deu dones prenen medicines que els han prescrit. En canvi, els homes que ho fan són gairebé cinc de cada deu. Són més deu punts de diferència. Aquesta major medicació, malgrat el que podríem pensar, és més pronunciada en la població jove i jove-adulta: entre els 15 i els 44 els homes es mediquen en un 24,8% dels casos, mentre que les dones ho fan en gairebé un 41% d’ocasions. El diferencial en la medicació es redueix a partir dels 45 i és molt petit a partir dels 75, quan al voltant 95% de la població pren algun medicament per prescripció mèdica.

La medicació sense prescripció mèdica és molt més similar en funció del sexe i és presa per dues de cada deu persones a partir dels 15. Adquireix importànica entre la població de 15 a 44, quan en prenen gairebé el 30% de les dones i el 27% dels homes. A partir d’aquella edat (i al contrari del que passa amb la medicació prescrita) en disminueix l’ús. D’altra banda (i també al contrari del que succeeix amb la medicació prescrita), a partir dels 65 s’incrementa la feminització de l’automedicació. A partir dels 75 la medicació sense prescripció mèdica és usada pel 4,2% dels homes i el 8,1% de les dones.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES