Quotidiana > Observatori > Salut > No em trobo bé!
Salut

No em trobo bé!

El mal estat de salut autopercebut mostra les persones que consideren que la seva salut és regular o dolenta. És ben sabut que hi ha factors socials que afecten el benestar o el malestar de les persones. El lloc on vivim, on treballem, el coneixement que tenim sobre la prevenció, o la nostra posició econòmica, afecten la nostra salut. En conjunt, les dones tenen en major mesura que els homes un pitjor estat de salut autopercebut. D’altra banda, l’estat de salut percebut és pitjor com més baix és l’estatus social de les persones enquestades. A més, la diferència de gènere pel que fa a aquesta autovaloració és més gran per la classe social més baixa. Així, el 26,4% de les dones de classe baixa tenen un mal esatat de salut autopercebut, enfront el 18,5% dels homes d’aquesta mateixa classe social.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES