Quotidiana > Observatori > Ciutadania > Freqüència amb la que es parla o discuteix de política, segons sexe. Catalunya, 2022
ANUARIS I RECULLS DE DADES