Quotidiana > Observatori > Temps > Hores de treball remunerat dels joves de 15 a 34 anys segons sexe i per haver tingut criatures. Catalunya 2012.
ANUARIS I RECULLS DE DADES