Quotidiana > Observatori > Temps > Temps mitjà diari de les activitats de la llar i la família detallades per tipus i freqüència de tasques segons sexe. Catalunya 2011
ANUARIS I RECULLS DE DADES