Quotidiana > Observatori > Temps > Percentatge d’homes i dones que declaren fer les següents activitats amb els/les seus/ves fills/es cada dia o quasi cada dia. Espanya 2014
ANUARIS I RECULLS DE DADES