Quotidiana > Observatori > Temps > El matrimoni augmenta la desigualtat en el temps de treball remunerat
Temps

El matrimoni augmenta la desigualtat en el temps de treball remunerat

L’estat civil influeix de forma diferent en l’ocupació masculina i femenina. Per a les dones, el fet d’estar casades influeix en les hores que dediquen a la feina fora de la llar; les dones casades treballen menys hores remunerades que les solteres, vídues o separades. Així, podem llegir un canvi en el repartiment del temps femení en el moment en què ella adopta el rol tradicional de la dona dins una família. Pel que fa als homes, la quantitat d’hores que dediquen a la feina és superior a la de les dones sigui quin sigui el seu estat civil, amb una important excepció: la viduïtat. En aquesta situació, els homes redueixen radicalment la seva dedicació a la feina.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES