Quotidiana > Observatori > Temps > El nivell educatiu redueix el treball domèstic femení, però no aconsegueix la corresponsabilitat
Temps

El nivell educatiu redueix el treball domèstic femení, però no aconsegueix la corresponsabilitat

En les parelles joves, el nivell educatiu -més que no pas el nivell de renda o d’altres situacions socials- és el factor que més determina la disminució del treball domèstic de les dones. Tanmateix, les hores de treball no remunerat masculí no augmenten en la mateixa proporció. Aquest fet pot indicar dues coses, i possiblement succeeixen totes dues: d’una banda el treball domèstic disminueix en el seu conjunt en les llars joves amb un nivell educatiu més alt i, d’altra banda, part de les feines domèstiques s’externalitzen i passen a fer-les altres persones professionalment. Aquestes altres persones sovint treballen en l’economia informal i solen ser dones de nivells socials més baixos, sovint migrades. Així doncs, a grans trets, el desequilibri de gènere s’estaria mantenint, però ja no dins, sinó fora de la llar i en intersecció amb les desigualtats de classe social.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES