Quotidiana > Observatori > Temps > El tipus de llar condiciona el temps que les dones dediquen a la família
Temps

El tipus de llar condiciona el temps que les dones dediquen a la família

La composició de la llar té importants efectes sobre la dedicació de temps de les dones a les tasques de la casa i a la família. Les dones que dediquen més hores a la cura són aquelles que viuen dins d’una família tradicional: amb parella i fills.
Per a aquestes dones, la mitjana d’hores dedicades a la cura puja de mitjana a 4:34h diàries. Per contra, les dones que menys temps hi dediquen són aquelles que viuen soles.
Es podria pensar que el salt important pel que fa a dedicació a la llar es dóna quan la parella té fills, però les dades semblen mostrar que és major el salt en hores femenines dedicades a la cura quan ella passa de viure sola a viure en parella.
Pel que fa als homes, la composició de la llar pràcticament no altera la seva dedicació a la cura. Aquesta important rigidesa demostra que l’adaptació a les circumstàncies vitals de la família recau majoritàriament sobre les dones.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES