Quotidiana > Observatori > Temps > Les dificultats i les diferències de gènere en la conciliació augmenten al tenir fills
Temps

Les dificultats i les diferències de gènere en la conciliació augmenten al tenir fills

Les diferències de gènere pel que fa a la conciliació no desapareixen en la població jove. Segons les dades de l’enquesta a la joventut del 2017, les dones joves perceben majors dificultats que els homes en aquest aspecte; quan no tenen fills/es, ells de mitja valoren (0 – 10, de menys dificultats a més) les dificultats en aquest aspecte amb un 4,62 i les dones amb un 4,9. Tanmateix, quan tenen fills/es, generalment les valoracions d’homes i dones empitjoren, malgrat que elles mostren una xifra més pessimista (5,94) que ells (5,39). Amb tot, es mostra com aquesta variació és d’aproximadament un punt de les dones amb fills/es respecte a les que no en tenen, i en canvi pels homes no hi arriben (0,77). Per tant, malgrat els canvis socials que s’estan donant, la dinàmica general que sigui la dona qui continua sentint un major malestar per combinar els treballs remunerats i no remunerat continua estant present. Caldrà veure futures enquestes per saber si aquesta situació es reverteix.

Si t'ha agradat, comparteix-ho
ANUARIS I RECULLS DE DADES